Fair Treatment

advies | therapie | training | coaching | counseling

Fair Treatment visie/missie

visie/missie van Fair Treatment


Open zaken doen en een Gelijkwaardige Behandeling

Voor en Door

Cliënt – Klant – Student – Coach – Collega – Trainer - Therapeut

Het bevorderen van een leef – en werkomgeving

Gebaseerd op

Wederzijds Vertrouwen en Respect

voor de Waardigheid van Ieder lid

Ongeacht sexe, rang of stand, leeftijd, culturele achtergrond,

Particulier of bedrijf, probleem of oplossing, individueel of groep

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fair Treatment zoekt samen met u naar een meest effectieve oplossing voor een probleem in de samenwerking van uw bedrijf of uw team. Er vind steeds maar 1 bedrijfsproject tegelijkertijd plaats. De exclusiviteit wordt hiermee gewaarborgd.
Fair Treatment bedrijvigheid

Bedrijvigheid van Fair Treatment
Coaching en/of training voor
Studenten, trainers en therapeuten
Door middel van
Intervisie
Supervisie
Leertherapie
Coaching on the job
Counseling / therapie voor
Cliënten
Door middel van
Gesprekstherapie
Lichaamsgerichte therapie
Ontspanningstherapie
Danstherapie
Psychomotorische therapie
e-therapie
telefonisch consult
Begeleiding / coaching voor
Managers, organisaties en teams
Door middel van
advies
ontwikkeling
training
teambuilding
research

in combinaties mogelijk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er vindt steeds 1 bedrijfsproject tegelijkertijd plaats. Bedrijfs - of teamprojecten worden via projectmanagement aangestuurd, gepland, ontwikkeld en uitgevoerd . Behandeltrajecten van individuele klanten vinden doorlopend plaats en gaan op basis van individuele aanmelding, intake en planning. Coaching en counseling zijn orde van de dag en worden op basis van individuele afspraken uitgevoerd. Themagroepen en intervisiegroepen worden vooraf geformuleerd en ingepland voor de looptijd van de groep. Niet structurele teamsessies , zoals teambuilding, workshops en studiedoeleinden, worden aangevraagd, besproken, ontwikkeld en uitgevoerd op de momenten dat het team dit organiseert en de agenda van Fair Treatment dit toelaat.