Fair Treatment

advies | therapie | training | coaching | counseling

Fair Treatment visie/missie

visie/missie van Fair Treatment  


Open zaken doen en een Gelijkwaardige Behandeling

Voor en Door

Cliënt – Klant – Student – Coach – Collega – Trainer - Therapeut

Het bevorderen van een leef – en werkomgeving

Gebaseerd op

Wederzijds Vertrouwen en Respect

voor de Waardigheid van Ieder lid

Ongeacht sexe, rang of stand, leeftijd, culturele achtergrond,

Particulier of bedrijf, probleem of oplossing, individueel of groep

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fair Treatment zoekt samen met u naar een meest effectieve oplossing voor een probleem in de samenwerking van uw bedrijf of uw team. Er vind steeds maar 1 bedrijfsproject tegelijkertijd plaats. De exclusiviteit wordt hiermee gewaarborgd.
Fair Treatment bedrijvigheid

Bedrijvigheid van Fair Treatment 
 
Coaching en/of training voor
            Studenten, trainers en therapeuten
                        Door middel van
                                    Intervisie
                                    Supervisie
                                    Leertherapie
                                    Coaching on the job
 
Counseling / therapie voor
            Cliënten
                        Door middel van
                                   Gesprekstherapie
                                   Lichaamsgerichte therapie
                                   Ontspanningstherapie
                                   Danstherapie
                                   Psychomotorische therapie
                                   e-therapie
                                   telefonisch consult
 
Begeleiding / coaching voor
            Managers, organisaties en teams
                        Door middel van
                                   advies
                                   ontwikkeling
                                   training
                                   teambuilding
                                   research
 

in combinaties mogelijk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er vindt steeds 1 bedrijfsproject tegelijkertijd plaats. Bedrijfs- of teamprojecten worden via projectmanagement aangestuurd, gepland, ontwikkeld en uitgevoerdBehandeltrajecten van individuele klanten vinden doorlopend plaats en gaan op basis van individuele aanmelding, intake en planning. Coaching en counseling zijn orde van de dag en worden op basis van individuele afspraken uitgevoerd. Themagroepen en intervisiegroepen worden vooraf geformuleerd en ingepland voor de looptijd van de groep. Niet structurele teamsessies, zoals teambuilding, workshops en studiedoeleinden, worden aangevraagd, besproken, ontwikkeld en uitgevoerd op de momenten dat het team dit organiseert en de agenda van Fair Treatment dit toelaat.