Fair Treatment

advies | therapie | training | coaching | counseling

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische Therapie
 
Wat Psychomotorische Therapie, vitaminemix aan de maas, fair treatment, nanon janssen

Psychomotorische therapie is een vorm van therapie gericht op psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. Binnen een psychomotorische therapie wordt samen met u gekeken hoe u met uzelf en met uw omgeving omgaat. Er wordt gekeken naar uw gedrag, uw gevoelens en uw gedachten. Binnen psychomotorische therapie wordt gepraat, maar vooral gedaan. De dingen die gedaan worden liggen onder andere op het gebied van beweging en lichaamservaring.

Bij beweging kan gedacht worden aan spel en aan sportieve activiteiten. Een doel hierbij kan het opdoen van nieuwe leerervaringen zijn. Wanneer u bijvoorbeeld in uw dagelijks leven moeite heeft om aan anderen duidelijk te maken wat u wilt of om uw mening te geven, dan kunt u hiermee binnen een spelvorm op een veilige manier experimenteren en oefenen.

Bij lichaamservaring wordt uitgegaan van de ervaring en beleving van het eigen lichaam. De signalen van uw lichaam kunnen u meer duidelijkheid geven over uzelf, over uw gedachten en gevoelens. Herkenning van deze gedachten en gevoelens in relatie tot uw dagelijks leven, en eventueel uw verleden, kunnen leiden tot positieve veranderingen. Wanneer u er bijvoorbeeld moeite mee heeft om uw grenzen te bewaken, kunt u binnen een oefening uw lichamelijke signalen leren herkennen die optreden wanneer uw grens is bereikt. Ook kunt u uw gedachten en gevoelens gaan ervaren die te maken hebben met het al dan niet bewaken van die grens. Naast bovengenoemde werkwijzen kan gewerkt worden met lichaamsbewustwordingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

Het doel van psychomotorische therapie is gedragsverandering door te werken met lichamelijke activiteiten, opdrachten en oefeningen.

Voor wie

Psychomotorische therapie is bedoeld voor mensen met psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen. U kunt daarbij onder anderen denken aan mensen die last hebben van spanningen, angst, somberheid, veelvuldig piekeren, zich onzeker of waardeloos voelen, moeite met sociale contacten hebben, moeite met lichamelijk contact hebben, geen nee kunnen zeggen of negatief over zichzelf of over hun lichaam denken. Ook wanneer u merkt dat alleen praten over uw problemen niet werkt of wanneer het verstandelijk benaderen van problemen geen oplossing biedt, kan psychomotorische therapie iets voor u zijn. Adem- en ontspanningstherapie is daarnaast bijzonder geschikt voor mensen die last hebben van hyperventilatie en fobische klachten.