Fair Treatment

advies | therapie | training | coaching | counseling

Lichaamsgericht

Lichaamsgerichte Therapie

De term lichaamsgerichte therapie wordt vaker als koepelterm gebruikt. hieronder vallen veel verschillende soorten therapie. Het om dansexpressie, vitaminemix aan de maas, fair treatment, nanon janssen, nieuw zeeland midden jaren 90 vat alle soorten psychotherapie die het lichaam als uitgangspunt nemen van het therapeutisch proces. Bij lichaamsgerichte therapie gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer men voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die volgens de theorie van lichaamsgerichte therapie uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc.
In lichaamsgerichte therapie leert de cliënt zich bewust te worden van de psychologische betekenis van het lichaam. Zo ontstaat er een groter inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. De cliënt wordt vervolgens door de therapeut aangemoedigd deze lichamelijke beleving te uiten, zowel lijfelijk als verbaal. Dit zorgt voor een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest, waardoor er gewerkt kan worden aan de psychische klachten van de cliënt.

Binnen de lichaamsgerichte therapie bestaat er een groot aantal richtingen, technieken en methoden. Bij elk van deze vormen wordt er aandacht besteed aan een of meer van de volgende lichaamskenmerken: lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving. Er is enige overlap tussen lichaamsgerichte therapie en fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en massage. Binnen de psychotherapie kunnen deze methoden ook als aanvulling worden gebruikt binnen een therapie.

Het doel bij lichaamsgerichte therapie is telkens het verminderen van psychische klachten. Om dit doel te bereiken gaat lichaamsgerichte psychotherapie vaak gepaard met therapeutische gesprekken.