Fair Treatment

advies | therapie | training | coaching | counseling

Methoden


e-therapie

Is een speciaal aanbod van Fair Treatment. Hierbij kan anonimiteit worden gewaarborgd. Ook voor advies of relatief minder zware problematiek kan e-therapie worden ingezet. Deze vorm is niet speciek verbaal of nonverbaal te noemen. Wel wordt gebruik gemaakt van het medium; taal.
Bij het kiezen van internet therapie of email therapie raad ik u aan om de volledige informatie te lezen onder de keuze e-therapy op de pagina methoden.


Soorten (lichaamsgerichte)(psycho) therapie

De verschillende soorten lichaamsgerichte therapie verschillen in doel en methode. Zo zijn er therapieën die vooral het lichaamsbewustzijn vergroten, of meer levendigheid en beweging in het lichaam brengen. Ook zijn er methoden die veel werken met aanraking van de cliënt door de therapeut, of die vooral de emotionele expressie bevorderen.

danstherapie, lichaamsgerichte methode, vitaminemix aan de maas, fair treatment
Bij welke klachten

Lichaamsgerichte therapie kan ingezet worden bij de behandeling van veel verschillende klachten. Vaak wordt lichaamsgerichte therapie toegepast bij cliënten die moeite hebben hun problemen onder woorden te brengen, of moeite hebben met het voelen en uiten van emoties. Daarnaast wordt lichaamsgerichte therapie toegepast bij klachten die zich voornamelijk lichamelijk uiten

Duur van lichaamsgerichte therapie

De duur van lichaamsgerichte therapie is afhankelijk van de therapie waarbinnen het wordt toegepast. Afhankelijk van het behandelplan. Ahankelijk van de problematiek. Afhankelijk van de gestelde doelen. Daarnaast is de duur afhankelijk van de klacht van de cliënt en de persoonlijkheidsstructuur van de client.

Gemiddeld duurt een behandeling op basis van lichaamsgerichte therapie 10 tot 25 sessies en is de therapie meestal op wekelijkse basis. Een sessie duurt ongeveer een uur bij individuele behandeling. Bij groepsbehandeling duurt een sessie ongeveer anderhalf uur.
Behandelingen ontspanningstherapie duren korter en zijn meer trainingsgericht, er worden u immers technieken aangeleerd. Ook deze behandelingen kunnen zowel individueel als groepsgericht plaatsvinden.